STUDENTSKÁ ARCHIVNÍ SEKCE OLOMOUC
Vítejte na internetových stránkách Studentské sekce České archivní společnosti při Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 

Úvodní strana

Studentská archivní sekce Olomouc


Programové prohlášení 

Studentské archivní  sekce Olomouc:

1. Činnost olomoucké studentské sekce České archivní společnosti vychází ze stanov České archivní společnosti.


2. Nejvyšším orgánem studentské sekce je valná hromada svolávaná jedenkrát za semestr. Valná hromada je veřejná, volební právo mají pouze řádní členové.


3. Mimo zasedání valné hromady řídí činnost studentské sekce pětičlenný výbor, výbor je volen valnou hromadou na období jednoho roku. Výbor na své první schůzi zvolí ze svého středu předsedu, jednatele a pokladníka.


4. Předseda má právo se účastnit jednání výboru České archivní společnosti s hlasem poradním.

archiv_databank_ablage_538175.jpg


Okruhy činnosti 

Studentské archivní sekce Olomouc

1. Popularizace archivnictví a PVH pro studenty i veřejnost (exkurze do archivů, muzeí a jiných institucí)

2. Pořádání veřejných přednášek pro široký okruh zájemců (odborníci z oboru archivnictví, PVH a muzejnictví; prezentace studentských prací; spolupráce se zahraničními přednášejícími)

3. Spolupráce se všemi sekcemi Katedry historie Univerzity Palackého v Olomouci (Archivnictví, Archeologie, Kabinet regionálních dějin, Exilová studia, Centrum urbánních dějin, Starší dějiny,…), ve spolupráci se sekcí Archivnictví pracování  na vytvoření studentské knihovny.

4. Spolupráce s institucemi, studentské praxe a brigády v těchto institucích (SOA Opava, a pobočka Olomouc, SOkA Nový Jičín, SOkA Olomouc, SOkA Přerov, muzea a galerie Olomouckého a Moravskoslezského kraje)

5. Studentské zahraniční pobyty a stáže.
new_410.jpg
univerzita palackého - logo.png
logoFFUP2.jpg
logo_khi_small_better.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one