STUDENTSKÁ ARCHIVNÍ SEKCE OLOMOUC
Vítejte na internetových stránkách Studentské sekce České archivní společnosti při Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 
ČESKÁ ARCHIVNÍ SPOLEČNOST
si dovoluje pozvat všechny své členy na řádnou valnou hromadu, která se bude konat v úterý 27. března 2012 od 10.00 hodin v kinosál Národního archivu, Archivní 4, Praha 4 (archivní areál Chodovec)
Zpráva o činnosti studentské sekce za uplynulý rok
Autor: kolegyně Eva Slováková


OLOMOUCKÁ STUDENTSKÁ SEKCE V ROCE 2011

V uplynulém roce se členové sekce zaměřili především na poznávání dalších archivů. Třetí ročník se již 30. května v rámci skládání kolokvia z předmětu archivnictví seznámil se Státním okresním archivem v Novém Jičíně a také si důkladně prohlédnul historické centrum tohoto krásného města. Především jej zaujaly nově zrekonstruované domy na náměstí. V prohlídce archivů jsme pak my, studenti třetího ročníku, pokračovali v rámci vykonávání svých archivních praxí. Jako pomyslnou třešničku na dortu jsme si nechali návštěvu Národního archivu v Praze, kterou jsme podnikli na začátku prosince. Jednak jsme se zde obdivovali krásné moderní budově, jednak nás velmi zaujala přednáška PhDr. Evy Gregorovičové k osobním pozůstalostem, především o rodině Habsburků-Toskánských a o Metternichů, a výstavka soukromých dopisů významných osobností. Kromě hlavní budovy na Chodovci jsme viděli i budovu na ulici Milady Horákové, kde nám byl dán výklad o zemských deskách, které jsme si pak měli možnost sami volně prohlédnout.

Také druhý ročník byl v poznávání archivů činný. Na podzim vyrazil do moravské metropole na návštěvu Archivu města Brna. Zde si studenti pod vedením PhDr. Hany Jordánkové prohlédli samozřejmě zakládací listinu města Brna z roku 1243 a především městské knihy: rychtářské, právní, berní, radní počty, výtahy z matrik i pamětní knihy s testamenty.

Ani tento rok se neobešel bez dnes již tradičního pasování prvňáčků na studenty oboru archivnictví. I letos se uskutečnilo, stejně jako loňský rok, v Boskovicích. Pasování trvalo necelé tři dny a studenti prvního ročníku byli nejprve seznámeni s historií a pamětihodnostmi tohoto přívětivého malého městečka. Poté museli podstoupit řadu velmi obtížných úkolů a po jejich úspěšném složení byli s náležitými poctami pasováni do stavu archivářského.

Společně jsme se pak všichni zúčastnili akce s názvem Pocta docentu Janu Bistřickému, která se konala při příležitosti slavnostního představení výpravné publikace věnované jednomu z nejvýznamnějších kodexů, které byly vytvořeny v období středověku na Moravě i v Čechách, kolektáři biskupa Jindřicha Zdíka „Olomoucké horologium". Akce proběhla dne 11. listopadu v Kapli Božího Těla Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci.

Rovněž jsme si na podzim vyslechli přednášku Mgr. Mileny Kallerové ze Zemského archivu Opava, pobočka Olomouc o problematice dozoru nad firemními fondy a jejich pořádání, neboť někteří z našeho ročníku si jako téma své bakalářské práce zvolili právě pořádání a inventarizaci některého firemního fondu.

Závěr roku patřil poněkud uvolněnější akci a sice plesu Katedry historie, jenž byl tentokráte uspořádán jako filmová premiéra a jehož se mnozí členové sekce zúčastnili.

A co nás čeká tento rok? Studenti druhého ročníku budou pokračovat v poznávání brněnských archivů a navštíví Moravský zemský archiv a Archiv Masarykovy univerzity. Dále proběhne nábor nových členů z prvního ročníku a rozšíření našich řad. Toto se nám po loňských zkušenostech, kdy do sekce vstoupili všichni studenti druhého ročníku, zdá se, celkem daří. Studenty třetího ročníku čeká přednáška Mgr. Romany Němcové ze Státního okresního archivu v Prostějově o francouzském archivním studiu. V duchu stanov bychom rádi podnikli další přednášky či společné exkurze všech ročníků. 

univerzita palackého - logo.png
logoFFUP2.jpg
logo_khi_small_better.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one